köpa juridiska forskningskemikalier

köpa juridiska forskningskemikalier
köpa juridiska forskningskemikalier | forskning kemikalier online | starkaste forskningskemikalier

Opioider är ämnen som verkar på opioidreceptorer för att ge morfinliknande effekter. Medicinskt används de främst för smärtlindring, inklusive anestesi. Andra medicinska användningsområden inkluderar undertryckande av diarré, ersättningsterapi för opioidanvändningsstörning, reversering av opioidöverdosering, undertryckande hosta samt avrättningar i USA. Extremt potenta opioider som karfentanil är endast godkända för veterinär användning. Opioider används också ofta icke-medicinskt för sina euforiska effekter eller för att förhindra tillbakadragande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *