Monthly Archives: October 2015

forskningskjemikalier

forskningskjemikalier

forskningskjemikalier | pålitelige leverandører av forskningskjemikalier | sterkeste forskningskjemikalier Opioider er stoffer som virker på opioidreseptorer for å gi morfinlignende effekter. Medisinsk brukes de hovedsakelig for smertelindring, inkludert anestesi. Andre medisinske bruksområder inkluderer undertrykkelse av diaré, erstatningsterapi for opioid bruk lidelse, reversering av opioid overdose, undertrykkelse av hoste, samt henrettelser i USA. Ekstremt potente opioider […]

köpa juridiska forskningskemikalier

köpa juridiska forskningskemikalier

köpa juridiska forskningskemikalier | forskning kemikalier online | starkaste forskningskemikalier Opioider är ämnen som verkar på opioidreceptorer för att ge morfinliknande effekter. Medicinskt används de främst för smärtlindring, inklusive anestesi. Andra medicinska användningsområden inkluderar undertryckande av diarré, ersättningsterapi för opioidanvändningsstörning, reversering av opioidöverdosering, undertryckande hosta samt avrättningar i USA. Extremt potenta opioider som karfentanil är […]